Trang chủ

 

SẢN PHẨM
 
DỊCH VỤ
MÁY PHOTOCOPY NHẬP KHẨU (ĐÃ QUA SỬ DỤNG)
 


Chương trình khuyến mãi tài trợ trực tiếp trên từng sản phẩm.

Máy Photocopy hàng trưng bày và đã qua sử dụng đời mới hiệu Ricoh, Toshiba được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, Châu Âu với đầy đủ chức năng, đã được thay mới toàn bộ vật tư và kiểm tra kỹ thuật theo tiêu chuẩn của hãng.


• TOSHIBA e-STUDIO E555/655 (Kỹ Thuật Số) NEW
   Giá khuyến mãi  :  30.000.000 VND/32.000.000 VND       (MS500)

(Hình minh họa, có thể khác so với thực tế)

• Tốc độ sao chụp 55 / 65 tờ/phút.
• Khổ giấy sao chụp tối đa: A3.
• Thu nhỏ - phóng to: 25% - 400%.
• Bộ tự động nạp và đảo bản gốc (ARDF).
• Bộ tự động đảo 2 mặt (Duplexing)
• Khay nạp giấy 4 X 550 tờ.
• Màn hình tinh thể lỏng (LCD) CẢM ỨNG MÀU
• Ổ cứng HDD 60 GB.
• Chế độ lưu bản gốc.
• Chế độ tiết kiệm điện năng
• Copy đến 999 tờ
• Chế độ chia theo bộ tự động.
• Kích thước : 710 mm x 790mm x 1.170 mm
• Điện áp đầu vào 110V.

Chọn thêm :

• Chức năng In : 50 USD


• TOSHIBA e-STUDIO 755 (Kỹ Thuật Số) new
   Giá khuyến mãi  :  35.000.000 VND       (MS551)

(Hình minh họa, có thể khác so với thực tế)

• Tốc độ sao chụp 75 tờ/phút.
• Khổ giấy sao chụp tối đa: A3.
• Thu nhỏ - phóng to: 25% - 400%.
• Bộ tự động nạp và đảo bản gốc (ARDF).
• Bộ tự động đảo 2 mặt (Duplexing)
• Khay nạp giấy 4 X 550 tờ.
• Màn hình tinh thể lỏng (LCD).CẢM ỨNG MÀU
• Ổ cứng HDD 60 GB.
• Chế độ lưu bản gốc.
• Chế độ tiết kiệm điện năng.
• Copy đến 999 tờ
• Kích thước : 710mm x 790mm x 1.170mm
• Chế độ chia theo bộ tự động.
• Điện áp đầu vào 110V.

Chọn thêm :

• Chức năng In : 50 USD

   


   

• TOSHIBA eSTUDIO 2330 (Kỹ Thuật Số)
   Giá khuyến mãi  :  13.500.000 VND            (MS550)

(Hình minh họa, có thể khác so với thực tế)

• Tốc độ sao chụp 23tờ/phút.
• Khổ giấy sao chụp tối đa: A3.
• Thu nhỏ - phóng to: 25% - 400%.
• Bộ tự động nạp và đảo bản gốc (ARDF).
• Bộ tự động đảo 2 mặt (Duplexing)
• Khay giấy tay 100 tờ.
• Khay nạp giấy 3 X 550 tờ.
• Màn hình tinh thể lỏng ( LCD ).
• Chế độ chia theo bộ tự động.
• Cho phép xóa lề, dời hình, sao âm bản ...
• Điện áp đầu vào 110V.

Chọn Thêm

• Chức năng In + Scan: 50 USD ( KHUYẾN MÃI )


 

• TOSHIBA eSTUDIO 3530 (Kỹ Thuật Số)
   Giá khuyến mãi  :  14.000.000 VND            (MS550)

(Hình minh họa, có thể khác so với thực tế)

• Tốc độ sao chụp 35 tờ/phút.
• Khổ giấy sao chụp tối đa: A3.
• Thu nhỏ - phóng to: 25% - 400%.
• Bộ tự động nạp và đảo bản gốc (ARDF).
• Bộ tự động đảo 2 mặt (Duplexing)
• Khay giấy tay 100 tờ.
• Khay nạp giấy 3 X 550 tờ.
• Màn hình tinh thể lỏng ( LCD ).
• Chế độ chia theo bộ tự động.
• Cho phép xóa lề, dời hình, sao âm bản ...
• Điện áp đầu vào 110V.

Chọn Thêm

• Chức năng In + Scan: 50 USD ( KHUYẾN MÃI )

   


   

• TOSHIBA eSTUDIO 4530 (Kỹ Thuật Số)
   Giá khuyến mãi  :  14.000.000 VND            (MS550)

(Hình minh họa, có thể khác so với thực tế)

• Tốc độ sao chụp 45 tờ/phút.
• Khổ giấy sao chụp tối đa: A3.
• Thu nhỏ - phóng to: 25% - 400%.
• Bộ tự động nạp và đảo bản gốc (ARDF).
• Bộ tự động đảo 2 mặt (Duplexing)
• Khay giấy tay 100 tờ.
• Khay nạp giấy 3 X 550 tờ.
• Màn hình tinh thể lỏng ( LCD ).
• Chế độ chia theo bộ tự động.
• Cho phép xóa lề, dời hình, sao âm bản ...
• Điện áp đầu vào 110V.

Chọn Thêm

• Chức năng In + Scan: 50 USD ( KHUYẾN MÃI )

   


   

• TOSHIBA eSTUDIO 282 (Kỹ Thuật Số)
   Giá khuyến mãi  :  13.500.000 VND            (MS550)

(Hình minh họa, có thể khác so với thực tế)

• Tốc độ sao chụp 28 tờ/phút.
• Khổ giấy sao chụp tối đa: A3.
• Thu nhỏ - phóng to: 25% - 400%.
• Bộ tự động nạp và đảo bản gốc (ARDF).
• Bộ tự động đảo 2 mặt (Duplexing)
• Khay giấy tay 100 tờ.
• Khay nạp giấy 3 X 550 tờ.
• Màn hình tinh thể lỏng ( LCD ).
• Chế độ chia theo bộ tự động.
• Cho phép xóa lề, dời hình, sao âm bản ...
• Điện áp đầu vào 110V.

Chọn Thêm

• Chức năng In + Scan: 50 USD ( KHUYẾN MÃI )

   


   

• TOSHIBA eSTUDIO 350 (Kỹ Thuật Số)
   Giá khuyến mãi  :  14.000.000 VND          (MS600)

(Hình minh họa, có thể khác so với thực tế)

• Tốc độ sao chụp 35 tờ/phút.
• Khổ giấy sao chụp tối đa: A3.
• Thu nhỏ - phóng to: 25% - 400%.
• Bộ tự động nạp và đảo bản gốc (ARDF).
• Bộ tự động đảo 2 mặt (Duplexing)
• Khay giấy tay 100 tờ.
• Khay nạp giấy 3 X 550 tờ.
• Màn hình tinh thể lỏng ( LCD ).
• Ổ cứng HDD 40 GB.
• Chế độ chia theo bộ tự động.
• Cho phép xóa lề, dời hình, sao âm bản ...
• Điện năng tiêu thụ: 1.6kW.
• Điện áp đầu vào 110V.

Chọn Thêm

• Chức năng In + Scan: 50 USD ( KHUYẾN MÃI )


• TOSHIBA eSTUDIO 352 (Kỹ Thuật Số)
   Giá khuyến mãi  :  14.000.000 VND          (MS600)

(Hình minh họa, có thể khác so với thực tế)

• Tốc độ sao chụp 35 tờ/phút.
• Khổ giấy sao chụp tối đa: A3.
• Thu nhỏ - phóng to: 25% - 400%.
• Bộ tự động nạp và đảo bản gốc (ARDF).
• Bộ tự động đảo 2 mặt (Duplexing)
• Khay giấy tay 100 tờ.
• Khay nạp giấy 3 X 550 tờ.
• Màn hình tinh thể lỏng ( LCD ).
• Ổ cứng HDD 40 GB.
• Chế độ chia theo bộ tự động.
• Cho phép xóa lề, dời hình, sao âm bản ...
• Điện năng tiêu thụ: 1.6kW.
• Điện áp đầu vào 110V.

Chọn Thêm

• Chức năng In + Scan: 50 USD ( KHUYẾN MÃI )

   
   

• TOSHIBA eSTUDIO 450 (Kỹ Thuật Số)
   Giá khuyến mãi  :  14.000.000 VND          (MS650)

(Hình minh họa, có thể khác so với thực tế)

Chức năng: Copy
• Tốc độ sao chụp 45 tờ/phút.
• Khổ giấy sao chụp tối đa: A3.
• Thu nhỏ - phóng to: 25% - 400%.
• Bộ tự động nạp và đảo bản gốc (ARDF).
• Bộ tự động đảo 2 mặt (Duplexing)
• Khay giấy tay 100 tờ.
• Khay nạp giấy 3 X 550 tờ.
• Màn hình tinh thể lỏng (LCD).
• Ổ cứng HDD 40 GB.
• Chế độ chia theo bộ tự động.
• Cho phép xóa lề, dời hình, sao âm bản ...
• Điện năng tiêu thụ: 1.6kW.
• Điện áp đầu vào 110V.

Chọn Thêm

• Chức năng In + Scan: 50 USD ( KHUYẾN MÃI )


• TOSHIBA eSTUDIO 452 (Kỹ Thuật Số)
   Giá khuyến mãi  :  14.500.000 VND          (MS750)

(Hình minh họa, có thể khác so với thực tế)

Chức năng: Copy
• Tốc độ sao chụp 45 tờ/phút.
• Khổ giấy sao chụp tối đa: A3.
• Thu nhỏ - phóng to: 25% - 400%.
• Bộ tự động nạp và đảo bản gốc (ARDF).
• Bộ tự động đảo 2 mặt (Duplexing)
• Khay giấy tay 100 tờ.
• Khay nạp giấy 3 X 550 tờ.
• Màn hình tinh thể lỏng (LCD).
• Ổ cứng HDD 40 GB.
• Chế độ chia theo bộ tự động.
• Cho phép xóa lề, dời hình, sao âm bản ...
• Điện năng tiêu thụ: 1.6kW.
• Điện áp đầu vào 110V.

Chọn Thêm

• Chức năng In + Scan: 50 USD ( KHUYẾN MÃI )


• TOSHIBA eSTUDIO 855 (Kỹ Thuật Số) ( NEW )


   Giá      : 30.000.000 VND                  (MS950)

(Hình minh họa, có thể khác so với thực tế)

• Tốc độ sao chụp 85 trang/phút.
• Thu nhỏ - phóng to: 25% - 400%
• Bộ tự động nạp và đảo bản gốc (ARDF).
Bộ tự động đảo 2 mặt (Duplexing)
• Khay nạp giấy 3 x 600 tờ.
• Copy đến 9.999 tờ
• Màn hình tinh thể lỏng (LCD), màn hình màu.
• Ổ cứng HDD 60 GB.
• Độ phân giải: 600dpi x 2400dpi.
• Chế độ lưu bản gốc.
• Chế độ chia theo bộ tự động.
• Hệ thống tái sử dụng mực thải.
• Điện áp đầu vào 110V.
• Kết hợp in với máy vi tính (chọn thêm).

Chọn Thêm

• Chức năng In + Scan: 100 USD ( KHUYẾN MÃI )


• TOSHIBA eSTUDIO 520 (Kỹ Thuật Số)

   Giá   : 25.000.000 VND                (MS1000)

(Hình minh họa, có thể khác so với thực tế)

• Tốc độ sao chụp 52 tờ/phút.
• Thu nhỏ - phóng to: 25% - 400%
• Bộ tự động nạp và đảo bản gốc (ARDF).
• Bộ tự động đảo 2 mặt (Duplexing)
• Khay nạp giấy 3 x 600 tờ
• Màn hình tinh thể lỏng (LCD).
• Độ phân giải: 600dpi x 2400dpi.
• Chế độ chia theo bộ tự động.
• Kết hợp in với máy vi tính (chọn thêm).
• Điện áp đầu vào 110V.

Chọn Thêm

• Chức năng In: 80 USD ( KHUYẾN MÃI )

• Chức năng In + Scan: 100 USD ( KHUYẾN MÃI )


• TOSHIBA eSTUDIO 600(Kỹ Thuật Số)

   Giá   : 26.000.000 VND                (MS1100)

(Hình minh họa, có thể khác so với thực tế)

• Tốc độ sao chụp 60 tờ/phút.
• Thu nhỏ - phóng to: 25% - 400%
• Bộ tự động nạp và đảo bản gốc (ARDF).
• Bộ tự động đảo 2 mặt (Duplexing)
• Khay nạp giấy 3 x 600 tờ
• Màn hình tinh thể lỏng (LCD).
• Độ phân giải: 600dpi x 2400dpi.
• Chế độ chia theo bộ tự động.
• Kết hợp in với máy vi tính (chọn thêm).
• Điện áp đầu vào 110V.

Chọn Thêm

• Chức năng In: 80 USD ( KHUYẾN MÃI )

• Chức năng In + Scan: 120 USD ( KHUYẾN MÃI )


• TOSHIBA eSTUDIO 720 (Kỹ Thuật Số)

   Giá   : 26.500.000 VND                (MS1200)

(Hình minh họa, có thể khác so với thực tế)

• Tốc độ sao chụp 72 tờ/phút.
• Thu nhỏ - phóng to: 25% - 400%
• Bộ tự động nạp và đảo bản gốc (ARDF).
• Bộ tự động đảo 2 mặt (Duplexing)
• Khay nạp giấy 3 x 600 tờ
• Màn hình tinh thể lỏng (LCD).
• Độ phân giải: 600dpi x 2400dpi.
• Chế độ chia theo bộ tự động.
• Kết hợp in với máy vi tính (chọn thêm).
• Điện áp đầu vào 110V.

Chọn Thêm

• Chức năng In: 80 USD ( KHUYẾN MÃI )

• Chức năng In + Scan: 120 USD ( KHUYẾN MÃI )

   
   

• TOSHIBA eSTUDIO 723 (Kỹ Thuật Số) ( NEW )

   Giá   : 27.500.000 VND                (MS1200)

(Hình minh họa, có thể khác so với thực tế)

• Tốc độ sao chụp 72 tờ/phút.
• Thu nhỏ - phóng to: 25% - 400%
• Bộ tự động nạp và đảo bản gốc (ARDF).
• Bộ tự động đảo 2 mặt (Duplexing)
• Khay nạp giấy 3 x 600 tờ
• Màn hình tinh thể lỏng (LCD).
• Độ phân giải: 600dpi x 2400dpi.
• Chế độ chia theo bộ tự động.
• Kết hợp in với máy vi tính (chọn thêm).
• Điện áp đầu vào 110V.

Chọn Thêm

• Chức năng In: 80 USD ( KHUYẾN MÃI )

• Chức năng In + Scan: 120 USD ( KHUYẾN MÃI )


• TOSHIBA eSTUDIO 850 (Kỹ Thuật Số)

   Giá   : 28.500.000 VND                (MS1250)

(Hình minh họa, có thể khác so với thực tế)

• Tốc độ sao chụp 85 tờ/phút.
• Thu nhỏ - phóng to: 25% - 400%
• Bộ tự động nạp và đảo bản gốc (ARDF).
• Bộ tự động đảo 2 mặt (Duplexing)
• Khay nạp giấy 3 x 600 tờ
• Màn hình tinh thể lỏng (LCD).
• Độ phân giải: 600dpi x 2400dpi.
• Chế độ chia theo bộ tự động.
• Kết hợp in với máy vi tính (chọn thêm).
• Điện áp đầu vào 110V.

Chọn Thêm

• Chức năng In: 100 USD ( KHUYẾN MÃI )

• Chức năng In + Scan: 150 USD ( KHUYẾN MÃI )

   
   

• TOSHIBA eSTUDIO 853/854 (Kỹ Thuật Số) ( NEW )

   Giá   : 30.000.000 VND                (MS1250)

(Hình minh họa, có thể khác so với thực tế)

• Tốc độ sao chụp 85 tờ/phút.
• Thu nhỏ - phóng to: 25% - 400%
• Bộ tự động nạp và đảo bản gốc (ARDF).
• Bộ tự động đảo 2 mặt (Duplexing)
• Khay nạp giấy 3 x 600 tờ
• Màn hình tinh thể lỏng (LCD).
• Độ phân giải: 600dpi x 2400dpi.
• Chế độ chia theo bộ tự động.
• Kết hợp in với máy vi tính (chọn thêm).
• Điện áp đầu vào 110V.

Chọn Thêm

• Chức năng In: 100 USD ( KHUYẾN MÃI )

• Chức năng In + Scan: 150 USD ( KHUYẾN MÃI )

 

 

Điều khoản bán hàng

  • Ðơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT và bộ phận chọn thêm.
  • Đảm bảo chất lượng bản chụp đẹp theo tiêu chuẩn của hãng.
  • Giá trên chưa bao gồm phí bảo hành tận nơi.

 

 

Trụ sở chính:
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THIẾT BỊ VĂN PHÒNG HỢP THANH
.
Địa chỉ: Lầu 1, 38E Trần Cao Vân, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (028) 2240 5505 - (028) 3507 4478 - (028) 3507 4479.
Fax: (028) 3836 0353
Mã số thuế: 0313137235                         Email: kinhdoanh@hopthanh.net
Tài khoản số: 0010.1067.3922.0001 Tại Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - CN Cống Quỳnh.
Website: www.hopthanh.net - www.mayphotocopy.com

Chi nhánh Q.1: TK33/11 Nguyễn Cảnh Chân, P. Cầu Kho, Q. 1, TP.HCM.

 

 Copyright © 2003 CTy TNHH Hợp Thanh

Powered and Designed by Nguyễn Hoàng Minh